baner
PHN SPV 11 PHN K
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN SPV 11 PHN K
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
al. Jana Pawła II 12 lok. V/35 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 91 00
e-mail
rejestr.akcjonariuszy@phnsa.pl, sekretariat@phnsa.pl
Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
16 474 950,00 PLN
Kapitał wpłacony
16 474 950,00 PLN
KRS
0000602624
REGON
146920799
NIP
5252568085